Send a friend
 
Stuur deze pagina aan een vriend of bekende. Via een link kunnen ze deze pagina dan direct openen.
 
 
 
Aan
 
 
Email
 
 
 
 
Van
 
 
Email
 
 
 
 
Boodschap
 
 
 
 
 
 
 

Tel +31(0)24 397 1204

Home
contact
send a friend

 
 
 


“Beschouw de mens als een mijn rijk aan edelstenen van onschatbare waarde
Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht brengen, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.”

– Bahá’u’lláh

“Elk kind is in aanleg het licht van de wereld…” – ‘Abdu’l-Bahá

Kinderen

Het gezin vormt de hoeksteen van de samenleving. Een fundamentele rol van het gezin is kinderen grootbrengen die verantwoordelijkheid nemen voor zowel hun eigen geestelijke groei als voor hun deelname aan de vooruitgang van de wereld. De gemeenschap speelt hier ook een belangrijke rol in. Bahá’ís bieden daarom in de wijk kinderklassen aan voor de leeftijd van 4-11 jaar. Zij zien de jonge generatie als de meest waardevolle schat die een gemeenschap kan bezitten. In hen ligt de belofte en garantie voor de toekomst. Echter om deze belofte te realiseren dienen kinderen geestelijk opgevoed te worden. In een wereld waar de vreugde en onschuld van de kindertijd zo gemakkelijk kan worden overweldigd door het aanhoudende nastreven van materialistische doeleinden, is de morele en spirituele opvoeding van kinderen van vitaal belang.